Pravila i uslovi

1. Informacije o uslovima korišćenja

Sledeće "Pravila i uslovi korišćenja" su uslovi po kojima se pružaju FluksTradeShop sajt ("Sajt") i usluge (kao što je definisano u daljem tekstu) Vama.

Pristupanjem sajtu (pregledanja , registrovanje) ili korišćenje Usluga , prihvatate i saglasni ste da budete obavezani ovim uslovima korišćenja , pa vas molimo da ih povremeno pregledate.

Ako ne prihvatate ove uslove korišćenja , možete odmah da prestanete da koristite za sajt i/ili usluge.

2. Promene uslova korišćenja

Mi konstantno poboljšavamo naš sajt i usluge koje pružamo, zato zadržavamo pravo da neophodne izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja pojedinaca koji pristupaju sajtu ili koriste usluge (koji će biti dalje u tekstu "Vi" ili "korisnici").

Sve promene staju na snagu odmah nakon što su objavljene na sajtu i pristupanjem ili korišćenjem sajta, Vi prihvatate i slažete se svim takvim promenama.

3. Pristup sajtu i usluga

FluksTrade daje dozvolu za pristup sajtu FluksTradeShop pod sledećim uslovima:
Svako korišćenje će biti urađeno isključivo za lične, neprofitne svrhe;
Zabranjeno je reprodukovati, duplirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskoristiti za bilo koje komercijalne svrhe, bilo kom aspektu websajta;
Sve intervencije koje mogu prouzrokovati privremene ili trajne disfunkcije na sajtu su strogo zabranjene;
Strogo je zabranjeno da ocrniti ili na bilo koji drugi način zlostavljati ili vređati privatnost drugih članova;
Strogo je zabranjeno slanje bilo kakve neželjene ili neovlašćene reklamne poruke ili slati promotivne materijale drugim korisnicima sajta;
Pristup određenim uslugama na sajtu (kao što su takmičenja, bilteni i ankete) zahteva stvaranje korisničkog naloga na sajtu. Članovi su odgovorni za poverljivost svojih korisničkih imena i lozinki i da će odmah obavestiti FluksTradeShop administratorima u slučaju neovlašćenog korišćenja njihovih korisničkih imena ili lozinke .
Vama nije dozvoljeno da koriste automatizovane mašine, algoritme , softver ili funkcije , kako bi ste generisali ponovljeni pristup sajtu.
Sajt sadrži linkove i banere koji su povezani na drugim sajtovima, koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom FluksTradeShop-a. FluksTradeShop nije odgovoran za bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode ili druge materijale od takvih sajtova ili izvora.

4. Opis usluga

Usluge koje pružaju FluksTradeShop uključuju ali se ne ograničavaju na opseg pretrage funkcionalnosti na osnovu ključnih reči ili kategorija proizvoda, trgovaca i kritike proizvoda i sve druge usluge koje će biti dodate u budućnosti. Osnovna svrha sajta je da korisnicima pruži informacije u vezi sa proizvodima i uslugama koje nude treće strane ("trgovci"), kao i da obezbedi linkove ka informacijama dobavljača koji nude te proizvode ili usluge.

5. Odgovornost prema navedenim proizvodima

FluksTradeShop :

Neće garantovati za sadržaj naveden na sajtu, koje su postavljene od strane partnera ili od strane korisnika;
Ne može biti odgovoran za promenu cena navedenih proizvoda ili bilo kakve štete i gubitka profita izazvanog tim promenama;
Ne može biti odgovoran za sadržaj, kvalitet i prirodu navedenih sajtova i proizvoda;
Ne može biti odgovoran za štete nastale po pristupu veze navedene na sajtu. FluksTradeShop neće garantovati za tačnost opisa proizvoda navedenih na sajtu;
Neće garantovati i ne može se smatrati odgovornim za proizvode koje ste kupili. Slažete se da ne ukljujete FluksTradeShop na bilo koji način u sporovima koji mogu nastati između vas i drugih trgovaca.

6. Prava intelektualne svojine

Sadržaj ovog sajta je ponuđen Vama kao pojedincu i omogućava interakciju sa drugim korisnicima samo za ličnu upotrebu. Sadržaj se ne može reprodukovati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili eksploatisana u bilo kakve komercijalne svrhe.

Ne smete ni na koji način kopirati , menjati, reprodukovati , postovati , objavljivati , preuzimati , prenositi , komercijalno eksploatisati ili distribuirati usluge, stranice, materijale ili informacije na Web sajtu ili bilo koji drugi elemenata koji čine sajt. Kopija sadržaja je dozvoljeno isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da se poreklo sadržaja pominje, na primer, kroz izjavu izvora kopija ekipe.

7. Odgovornost za sadržaj

FluksTradeShop daje opise proizvoda, informacije o cenama određenih proizvoda ili usluge, korisničke komentare, ocene i recenzije i druge sadržaje ("Sadržaj web sajta") u odnosu na proizvode i trgovce navedenih na sajtu.

FluksTradeShop ne garantuje da sajt u svakom trenutku sadrži Sadržaj bez grešaka ili da su 100% tačni.

Komentari i kritike objavljene na sajtu FluksTradeShop pripadaju korisnicima i oni ne garantuju kvalitet i performanse proizvoda, usluga ili trgovaca. Unosi objavljeni korisnika ne izražavaju podršku FluksTradeShop-a, bilo to izraženo mišljenje ili savet.

Sadržaj FluksTradeShop sajta će se koristiti samo za potrebe informisanja, svaka komercijalna upotreba sadržaja zahteva prethodno pismeno odobrenje od portala FluksTradeShop.

FluksTradeShop Sajt omogućava ili će dozvoliti: a ) objavljivanje sadržaja kao što su komentari, oglasi , recenzije, video snimke i slike, b ) hosting , deljenje i objavljivanje objavljenih materijala. Pristupanjem sajtu saglasni ste sa činjenicom da FluksTradeShop ne garantuje poverljivost ovih materijala.
Prihvatate da ste odgovorni za sve informacije, podatke, tekst, fotografije, grafike, video, poruke i drugih materijala na sajtu i :
Vi garantujete da ste vlasnik materijala koji ste vi napisali , ili da imate saglasnost ili dozvolu za korišćenje ovih materijala na bilo koji način , uključujući i njene reprodukcije i distribucije na sajtu ili drugim kanalima;
Možete nam dati besplatnu, trajnu, neopozivu , neisključivu i potpuno pravo i licencu za korišćenje, izmenu, adaptaciju, reprodukuju, objavu, prevode, kreirati izvedene radove, distribuirati, izvoditi i prikaz sadržaja postavljen od strane Vas, u celini ili delimično , širom sveta, u ovom trenutku ili u budućnosti;
Što se tiče Vaše poruke, komentara, kritike, fotografije, oglasa, komentara i sve što dodajete na sajt saglasni ste sa sledećim:
Nećete postavljati bilo koji sadržaj koji krši bilo koji patent, žig, poslovnu tajnu , autorska prava ili druga vlasnička prava bilo koje strane, osim ako imate saglasnost vlasnika da izvršite takvu akciju i da ponudite FluksTradeShop dozvolu da ga koristi;
Nećete objavljivati nikakav sadržaj koji bi mogli naškoditi FluksTradeShop ili nekoj trećoj strani;
Nećete objavljivati nikakav sadržaj koji je lažan, netačan, nezakonit, štetan, uvredljiv, uznemiravajući, vulgaran, invazivan ili da vređa ili zastrašuje pojedinaca ili grupu pojedinaca u odnosu na pol, starost, rasu, etničku pripadnost, religiju, seksualne orijentacije ili invaliditetom;
Nećete postavljati bilo koji sadržaj koji promoviše ilegalne aktivnosti;
Nećete objavljivati nikakav sadržaj koji sadrži neželjene ili neovlašćeno reklamiranje, "junk mail", "spam" ili neželjene informacije .
Nećete koristiti identitet drugog lica pri interakciji sa sajtom ili uslugama.
FluksTradeShop može da odbije ili ukloni Korisnički Sadržaj (mali oglasi, komentari, linkovi, slike ili druge materijale) kojim se smatra kršenje uslova korišćenja usluge ili zakona.
U slučaju sumnje u pogledu povrede vaših prava intelektualne svojine od strane Sajt Sadržaj, kontaktirajte nas.
Svako obaveštenje mora da sadrži sve sledeće elemente :
Fizički ili elektronski potpis nosioca ili lica imenovanih da predstavljaju nosioce autorskih prava koje tvrde da su povređena;
Indikacija materijala (ili spisak materijala) čija su autorska prava navodno povređena;
Kontakt detalji oglasnog potpisnika: ime, poštansku adresu, broj telefona, e - mail adresu.

8. Zakonske obaveze i ograničenja na odgovornosti

Hiperveze , advertisement baneri , informacije o proizvodu i korporativne informacije i slično ne predstavljaju preporuku FluksTradeShop trećih lica. ShopMania ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadržaj, koji uključuje cene i dostupnost proizvoda.

Svaka stvar u vezi ili koji proizilaze iz korišćenja sajta , uključujući bilo koju povredu ili sumnju kršenja ovih uslova korišćenja usluge , ili kršenjem zakona ili bilo koje od prava bilo koje treće strane koja može dovesti do treće lice traženje potraživanja i / ili oštećenja nama i našim partnerima i zaposlenima, biće nadoknađeno.

Svaka odgovornost za štetu na vašem računarskom sistemu ili gubitak podataka koji proizilazi iz korišćenja sajta neće biti prihvaćen od strane FluksTradeShop. Mi takođe ne može da garantuje integritet datoteka koje možete preuzeti ili da su slobodni od virusa, kontaminacije ili druge vrste pretnji.

9. Korišćenje sajta od strane dece

Naš sajt nije usmerena ka, niti namenjen za upotrebu, osobama ispod 18 godina starosti. Korišćenjem sajta , Vi garantujete da imate najmanje 18 godina.

Korisnici ispod 18 godina starosti će koristiti ovaj sajt isključivo pod nadzorom odrasle osobe. Svi podaci postavljeni od strane korisnika mlađih od 18 godina, biće potrebno prethodno razmatranje od strane roditelja ili staratelja. Zadržavamo pravo da prekinemo Vaše članstvo ukoliko bilo koja informacija može da nas dovede do otkrića činjenicu da ste mlađi od 18 godina. Osobe ispod 18 godina ne mogu da podnesu nikakve lične informacije na sajtu, a ako se otkrije da je takva informacija objavljena, mi zadržavamo pravo da ga obrišemo.

10. Garancije

Pristupanjem sajt (pregledanja , registrovanje) ili korišćenje Usluga , prihvatate i saglasni ste da ste obavezani ovim uslovima korišćenja, da ne koristite sajt za bilo koje druge svrhe osim onih dozvoljenih od strane svojih vlasnika i da se ne formulišu ili preduzimaju akciju u pogledu bilo kakvih potraživanja od FluksTradeShop i njegovog osoblja .

11. Informacije o zaštitnom znaku

"FluksTradeShop" i FluksTrade logo su zaštitni znak FluksTradeShop-a. Slažete se da ne prikažete ili koristiti, na bilo koji način , FluksTradeShop žig ili nekog sličnog sadržaja bez prethodne dozvole FluksTrade-a.

12. Dostupnost Usluga

FluksTradeShop ne odgovara i zadržava pravo da izmeni ili ukine FluksTradeShop sajt ili usluge, delimično ili u celini, privremeno ili trajno, ili da pokrenu nove usluge ili poboljšanja, sa ili bez prethodnog obaveštenja.