O nama

Opremanje škola preduzeće Fluks Trade RV započelo je svojim osnivanjem 1998. godine sa ciljem da nastavna sredstva postanu dostupna, lako i jednostavno, svim školama.

Sve za škole na jednom mestu

"Sve za škole na jednom mestu" je moto kojem smo težili, težimo i težićemo u našem radu. Nastavna sredstva kojim je tržište raspolagalo u tom trenutku bila su u veoma skromnom broju.

Tokom svih ovih godina postojanja rasli smo u svakom pogledu - nastavna sredstva, njihov asortiman i kvalitet, laboratorijska oprema, interaktivne table, kao savremena nastavna sredstva, opremanje škola u sve većem broju, zastupništva (licence) sve većeg broja kvalitetnih evropskih i svetskih kuća kojima su imperativ - savremena nastavna sredstva i savremena laboratorijska oprema.

U 2004. godini napravili smo značajan prodor i preokret na našem tržištu na kojem se prodaju nastavna sredstva i laboratorijska oprema, namenjena za opremanje škola. Tome je doprinela osmišljena strategija sopstvenog razvoja, koja se sastoji u tome da proizvodimo nastavna sredstava i laboratorijsku opremu, postanemo zastupnici proverenih i najkvalitetnijih proizvođača, evropskih i svetskih, kao što su Cornelsen Experimenta, G.U.N.T. Hamnurg, Kvant spol, Optica Mad, Furrie, Conatex didactic, Auxilab, i drugi, a od naših zastupamo Laboratoriju za nastavna sredstva Fizičkog fakulteta u Beogradu. Zato je, sada, u našoj ponudi oko 6000 artikala, što je za opremanje škola više nego dovoljan broj.

Ono što nas, odnosno Fluks Trade RV, razlikuje od drugih, je sledeće:

  • ponuda je kvalitetna, ali ne i skupa,
  • rok isporuke je optimalan,
  • tehnička podrška za nastavna sredstva i posebno za interaktivne table je obezbeđena...


Iz našeg širokog asortimana izdvajamo interaktivne table koje su pogodne za opremanje škola različitih nivoa obrazovanja. Interaktivne table omogućavaju inovacije u nastavi, dinamične prezentacije, kreativno učenje.

Interaktivna tabla ima svoju primenu i u korporativnom smislu.